Tidigare aktiviteter och arrangemang

 

Några exempel på Psykologihistoriska arrangemang under senare år

 • Samtal, reflexioner och kåserier över ett halvsekels gruppdynamisk historia under ledning av Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius och Anders Hallborg
 • 2015 höll professor Erland Hjelmquist en föreläsning i Göteborg: "Människans flexibla sinne: tidig tolkning av beteende och handling"
 • En sammankomst på Ericastiftelsen i anledning av utgivningen av Åsa Bergenheims bok ”Varm choklad och psykoterapi”
 • Ett föredrag i Göteborg av Karl Halvor Teigen om historisk kognition
 • 2014 hölls seminariet/estradsamtalet i Stockholm om psykologins roll i samband med högertrafikomläggningen 1967.
 • I Göteborg höll 2013 Ingemar Nilsson, Per Magnus Johansson och Pär Anders Granhag ett föredrag om rättspsykologen Andreas Bjerre
 • 2012 höll Gunnela Westlander ett föredrag om "Arbetspsykologins utvecklingslinjer".
 • Ett minnesseminarium för att hedra minnet av den 2010 bortgångne Bengt Göranssons minne hölls i Göteborg 2011 under stor anslutning från såväl forskare som arbetspsykologer. Temat var Arbetspsykologin i Sverige. Föredrag hölls av ordföranden Ingemar Nilsson om den tidiga psykotekniken, Erland Hjelmquist om Sigvard Rubenowitz, Gunnela Westlander om PA-rådet och Lennart Lennerlöfs arbete, samt Bertil Mårdberg om psykometrin inom arbetspsykologin. Därefter följde en livlig diskussion.
 • Ingemar Nilsson höll i Uppsala ett föredrag om Sydney Alrutz, ”Den första svenska psykologen eller en udda figur?”, i samband med invigningen av Sydney Alrutz-salen på Psykologiska institutionen.
 • 2011 höll Per Magnus Johansson ett vetenskapligt föredrag, där han presenterade resultaten från sin studie om S:t Lucasstiftelsens verksamhet i respektive Stockholm och Göteborg med dess olika särdrag.
 • Föreläsning av Ingemar Nilsson och Pär Anders Granhag rörande vittnespsykologin i Sverige med tonvikt på Arne Trankells bidrag till området. Ingemar Nilsson tecknade den historiska bakgrunden till vittnespsykologins framväxt, medan Pär Anders Granhag gav en bild av de konflikter som funnits på fältet samt vilken betydelse vittnespsykologin har i dag.
 • Ruth Rajamaa berättade om hur C.G. Jung togs emot i Sverige under tiden mellan världskrigen.
 • Styrelsen anordnade 2009 seminariet ”Kvinnliga pionjärer i svensk psykologi” på Psykologidagarna i Göteborg. Tre psykologer medverkade, nämligen Barbro Goldinger, Stockholm samt Ann-Marie Ebenfelt och Birgitta Steg, Göteborg. Samtalsledare var Per Magnus Johansson och Stefan Jern.
 • "Den svenska psykologins historia - utvecklingen från perception och psykofysik”, symposium på Vitterhetsakademien 2018

 

Några medverkande i tidigare arrangemang

Länkar

Länk till Wundt museet i Leipzig

Ingvar Lundbergs Sommar i P1

En stor artikelsamling  

Psykologins historia på Wikipedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/History_of_Psychology

Det finns intressanta artiklar om var psykologihistorisk forskning pågår. Se:http://www.apa.org/international/pi/2009/03/issue.pdf.  (Om länken inte fungerar finns möjligheter att gå via APA-online och leta efter Psychology International, volume 20, nr. 2, march-april 2009)

Länktips från medlemmar:

http://psychclassics.yorku.ca/index.htmhttp://ahp.apps01.yorku.ca/

http://historypsychiatry.com/ -

https://centerhistorypsychology.wordpress.com/ -

http://psychiatryandhistory.blogspot.se/