Välkommen!

Psykologihistoriska Sällskapets syfte är att

• väcka och underhålla intresse för psykologins historia

• verka för svensk psykologihistorisk forskning

• främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från svensk psykologis historia

Syftena söker vi för närvarande att uppfylla bl.a. genom att

  • i samarbete med Sveriges Psykologförbund etablera ett lämpligt arkivutrymme för psykologihistoriskt särskilt värdefullt material
  • i samarbete med Föreningen Seniorpsykologerna bidra till att berättelser genererade av de första generationerna psykologer kan sammanställas och göras tillgängliga
  • återuppta Sällskapets ambition att ge ut småskrifter med psykologihistoriska teman.

Persongalleri

Styrelse

Gunn Johansson, ordförande, professor em. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Andreas Rydberg, vice ordförande, Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet

Lars Ahlin, sekreterare & webbmaster, leg psykolog & civilekonom 

Erik Wennström, kassaföreståndare, med doktor och leg psykolog 

Siv Boalt Boëthius, leg psykolog/psykoterapeut, professor em. Stockholms universitet

Örjan Salling, leg psykolog 

Kerstin Isaksson, professor em. och leg psykolog, Mälardalens universitet

Anders Sjöberg, universitetslektor, docent, Stockholms univeristet

Pär Anders Granhag, professor, Göteborgs universitet

Persongalleri