Välkommen!

Psykologihistoriska Sällskapets syfte är att

• väcka och underhålla intresse för psykologins historia

• verka för svensk psykologihistorisk forskning

• främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från svensk psykologis historia

Syftena söker vi för närvarande att uppfylla bl.a. genom att

  • i samarbete med Sveriges Psykologförbund etablera ett lämpligt arkivutrymme för psykologihistoriskt särskilt värdefullt material
  • i samarbete med Föreningen Seniorpsykologerna bidra till att berättelser genererade av de första generationerna psykologer kan sammanställas och göras tillgängliga
  • återuppta Sällskapets ambition att ge ut småskrifter med psykologihistoriska teman.

Persongalleri

Styrelse

Ordförande: Professor em. Gunn Johansson, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Vice ordförande: Professor em. Ingemar Nilsson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet.

Sekreterare & webbmaster: Leg.psykolog & civilekonom Lars Ahlin

Kassaföreståndare: Leg psykolog Margareta Sanner, docent i samhällsmedicin, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Övriga ledamöter:

Professor em. Siv Boalt Boethius, Institutionen för pedagogik och didaktik 

Leg psykolog Örjan Salling

Professor em. Kerstin Isaksson

Persongalleri